Ako-na-sanaciu

 V nasledujúcom blogovom príspevku sa pozrieme na niektoré z krokov a skutočností, ktoré je potrebné zohľadniť pri sanácii vlhkosťou poškodeného muriva.

 Prejavy spojené s vzlínajúcou zemnou vlhkosťou v murive sú častým problémom v mnohých budovách. Murivo poškodené vlhkosťou môže spôsobovať rôzne nepríjemnosti, ako je vyplavovanie vodorozpustných solí, vznik plesní a všeobecné zhoršenie stavu konštrukcie. Preto je dôležité dodržiavať určité kroky a postupy, aby bola sanácia úspešná a trvalá.

  1. Dôkladná hydroizolácia: Jedným z kľúčových krokov je vykonať novú hydroizoláciu v dostatočnom rozsahu. Je dôležité sa vyhnúť čiastkovým riešeniam, ktoré by mohli umožniť prenikanie vlhkosti z neizolovaného muriva do už izolovaného muriva. V prípade, že ide o budovu, kde je zrejmé, že pôvodná vodorovná izolácia je nefunkčná v celom rozsahu z dôvodu uplynutia obdobia životnosti, je vhodné ju kompletne obnoviť.

  2. Odstránenie poškodenej omietky: Napadnuté omietky je potrebné odstrániť čo najskôr a v dostatočnom rozsahu. Odporúča sa odstrániť omietky minimálne 20 cm nad viditeľnú hranicu poškodenia. Tým sa zabezpečí odstránenie poškodených a napadnutých častí muriva kontaminovaných spórami plesní a vodorozpustnými soľami.

  3. Dôkladné vysušenie muriva: Murivo s osekanou omietkou je potrebné nechať dostatočne dlhú dobu odvetrať, aby sa čo najviac vlhkosti odparilo pred aplikáciou sanačnej omietky, ktorá síce dovoľuje murivu dlhodobo vysychať, no na druhej strane samotné preschnutie muriva predlžuje. Počas tohto obdobia je možné vizuálne aj meraním kontrolovať stav vlhkosti v murive a zároveň overiť účinnosť novej hydroizolácie. Preschnutie muriva s vysokou úrovňou zavlhnutia trvá prirodzeným tempom  minimálne 1 rok, ale je možné tento čas skrátiť pomocou stavebných odvlhčovačov, správneho vetrania alebo použitia vhodných vykurovacích telies.

  4. Použitie vhodných materiálov: Pri sanácii je dôležité zvoliť vhodné materiály, ktoré budú odolné voči vlhkosti. Použitie nepriepustných materiálov v interiéri aj exteriéri môže zhoršiť vlhkostnú situáciu muriva. Treba sa vyhnúť materiálom, ako sú laminátové podlahy, akrylátové farby, sadrové stierky a omietky, zateplenie difúzne uzavretými materiálmi, napríklad polystyrénom.

  5. Príprava podkladu a aplikácia sanačných omietok: Pre dosiahnutie kvalitného a trvácneho povrchu sanačných omietok je dôležitá dôkladná príprava podkladu. To zahŕňa mechanické odstránenie voľných a nesúdržných častíc pôvodných náterov a omietok, penetráciu podkladu a prípadné použitie špeciálneho roztoku na neutralizáciu solí. Odporúčaná minimálna hrúbka sanačného omietkového systému je 20 mm. Pri viacvrstvových sanačných systémoch je dôležité aj dostatočné vyzretie jednotlivých vrstiev omietky.

Je dôležité si uvedomiť, že dodržiavanie týchto krokov a postupov je nevyhnutné pre úspešnú a trvalú sanáciu vlhkosťou poškodeného muriva. Aj keď v rôznych podmienkach môže byť ťažké ich dodržať v plnom rozsahu, ich dodržiavanie prispeje k dlhodobej spokojnosti, úspore nákladov a bezproblémovej prevádzke priestorov.

Ak hľadáte komplexné sanačné riešenie, vrátane dodávky a aplikácie sanačných omietkových systémov, sme tu, aby sme vám pomohli. Ponúkame kompletné vyriešenie sanácie v celom rozsahu a tiež aktívne poradenstvo pri realizácii sanácie svojpomocne. Veríme, že s našou spoluprácou a starostlivým kontrolovaním celého procesu sanácie dosiahnete najlepšie výsledky a dlhodobo suché a esteticky bezchybné murivo.