Odpovede na často kladené otázky

  1. Je injektáž pre mňa vhodná ?  Injektáž je vhodná proti zemnej vzlínajúcej vlhkosti, pre všetky stupne zavlhnutia. Odborne posúdime či Vaša nehnuteľnosť trpí vzlínaním vlhkosti do muriva zo zeme, alebo je problém inde.

  2. Na aké typy muriva sa dá použiť ?  Injektáž je vhodná pre všetky druhy muriva, ako pálená a nepálená tehla, nabíjaná hlina, kamenné murivo , betón, betónové debniace tvárnice, kváder, ale aj Tuf, pórobetón, škvárové tvárnice, či pieskovec.
  3. Má chemická injektáž vplyv na ľudské zdravie ?  Použitie chemickej injektáže nemá negatívny vplyv na ľudské zdravie. Všetky príslušné materiály majú kompletnú certifikáciu pre použitie a predaj v celej EÚ. Aplikácia chemickej injektáže naopak zvyšuje zdravotné a hygienické štandardy dotknutých priestorov.
  4. Nemôže injektáž narušiť statiku ?  Aplikačné vrty nijako neovplyvňujú statický stav konštrukcií. Injektáž vlhkého muriva je citlivý spôsob ako vytvoriť hydroizoláciu aj u značne poškodených konštrukcií.
  5. Dajú sa steny izolovať aj v zime ?  Áno, steny vykurovaných objektov, vnútorné priečky a suterénne konštrukcie je možné izolovať celoročne.
  6. Aká je životnosť?  Životnosť takejto izolácie v kvalitnom vyhotovení ďaľeko presahuje 30 rokov a jej účinok je možné predĺžiť a posilniť daľšími hydroizolačnými opatreniami.
  7. Koľko to bude trvať? Dá sa v objekte bývať ?  Závisi to hlavne od druhu injektovaného muriva a rozsahu prevádzaných prác. Využitie priestorov nie je pri aplikácii injektáže takmer vôbec obmedzené a obytné priestory je možno aj počas prác užívať. Bežný starší rodinný dom sme schopní nainjektovať za jeden deň.
  8. Koľko ma to bude stáť ? Cena injektáže sa odvíja od hrúbky a druhu muriva , náročnosti prevedenia, pričom ceny začínajú na cca 25€ za bežný meter chemickej injektáže.

Nenašli ste odpoveď, ktorú ste hľadali?
Spýtajte sa  priamo TU.