preco-vlhne-murivo

Vitajte na našom blogu!

Dnes sa budeme venovať jednému z najčastejších problémov, s ktorými majitelia rodinných domov, historických budov a rôznych iných stavieb bojujú - vlhnutiu. Je to nepríjemný stav, ktorý môže mať vážne dôsledky pre budovy i ľudí, ktorí v nich žijú alebo sa v nich stretávajú. V tomto článku vám predstavíme možné príčiny vlhnutia.

Zemná vlhkosť: Jednou z hlavných príčin vlhnutia je zemná vlhkosť. Keď zemná vlhkosť preniká cez základy budovy, môže sa dostávať do vnútra stien a spôsobiť vlhnutie. To môže byť dôsledkom nedostatočnej hydroizolácie alebo nedbanlivosti pri starostlivosti o základy a podzemné konštrukcie. Bez adekvátnej ochrany sa vlhkosť môže šíriť a spôsobovať škody na budove.

Poruchy odtoku vody: Problémy s odtokom vody môžu byť ďalšou príčinou vlhnutia. Ak nie je voda riadne odvádzaná z okolia budovy, môže sa hromadiť okolo základov a postupne prenikať do vnútra. Chýbajúce alebo poškodené strešné žľaby, nesprávne umiestnené odvodňovacie rúry alebo zanedbanie údržby môžu viesť k vážnym problémom so zvlhčovaním budovy.

Stav fasády: Fasáda je ochranným obalom budovy a nedostatočná starostlivosť môže prispieť k vlhnutiu. Trhliny v omietkach, poškodená alebo nesprávne aplikovaná hydroizolácia a nevhodné materiály môžu umožniť prenikanie vlhkosti do konštrukcie budovy.

Charakteristika historických budov a rodinné domy staršieho dáta: Historické budovy či rodinné domy stojace už po relatívne dlhú dobu majú svoje špecifiká, ktoré ich robia náchylnými na vlhnutie. Staré murivo, ktoré môže obsahovať trhliny a mať nedostatočnú hydroizoláciu, umožňuje prenikanie vlhkosti do vnútra. Netesnosti strešného plášťa a dlhodobé vystavenie zatekaniu tiež dokáže zadotovať konštrukcie veľkým množstvom vody. Časté je aj použitie nevhodných materiálov a technológií či nedostatočných technických riešení pri rekonštrukcii starých budov, kde problémy spravidla vznikajú pri nevhodnom spôsobe zateplenia, výmene drevených okien za plastové alebo po zaizolovaní a zabetónovaní pôovodne drevených podláh, ktoré mali schopnosť odvádzať vlhkosť do prostredia.

V predošlých častiach sme sa zaoberali niektorými bežnými príčinami vlhnutia, ako je zemná vlhkosť, poruchy odtoku vody a stav fasády. Teraz sa pozrieme na ďalšie faktory, ktoré prispievajú k tomuto problému.

Nesprávna ventilácia: Vlhkosť môže vznikať aj v dôsledku nesprávnej ventilácie vnútorných priestorov. Ak nie je dostatočný prísun čerstvého vzduchu a odvod vlhkého vzduchu, môže sa táto vlhkosť hromadiť vo vnútri budovy a spôsobovať problémy. To je často prípad v starších budovách, kde pôvodný systém ventilácie nebol dostatočne účinný.

Záplavy a povodne: Ak je budova vystavená záplavám alebo povodniam, môže to viesť k značnému vlhnutiu muriva. Voda môže ľahko prenikať do budovy, čo môže spôsobiť stratu pevnosti a rôzne škody. V prípade, že je budova vystavená riziku záplav, je dôležité prijať opatrenia na ochranu a zabezpečiť dostatočnú hydroizoláciu a zábranu prenikaniu vody.

Poškodené potrubia a vodoinštalácie: Poruchy potrubí a vodoinštalácií môžu spôsobiť úniky vody, ktoré môžu narušiť murivo a prispievať k vlhnutiu. Staré potrubia môžu byť náchylnejšie na úniky a poškodené spoje môžu umožniť prenikanie vlhkosti do stien a podlahy. Pravidelná údržba a skoré opravy problémov s potrubiami môžu pomôcť predchádzať vlhnutiu spôsobenému touto príčinou.

Nedostatočná hydroizolácia: Niekedy je príčinou vlhnutia jednoducho nedostatočná hydroizolácia pri výstavbe alebo pri rekonštrukcii budovy. Ak nie sú správne použité hydroizolačné materiály alebo sú poškodené, môže vlhkosť ľahko prenikať do konštrukcie. Je dôležité, aby sa pri výstavbe a renovácii budov venovala primeraná pozornosť správnej hydroizolácii.


Ak si nie ste istí ako a prečo sa dostáva vlhkosť do vášho domu - kontaktujte nás!